user

Гражданите

Пътните нарушения са сред най-многобройните престъпления според НСИ

Posted on .

Пътните нарушения са сред най-многобройните престъпления според НСИ

Introduction

Престъпленията свързани с нарушения на пътя са най-многобройните в България за 2017 г. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) относно престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица по глави от Наказателния кодекс (НК).

Престъпленията по транспорта и съобщенията за миналата година са 9 731, или 75.8% от общия брой на общоопасните престъпления. За извършването на този вид престъпления са осъдени 8 979 лица, или 77.5% от осъдените за извършени общоопасни престъпления.

https://grajdanite.bg

Пътните нарушения са част от престъпленията от общоопасен характер. Данните на НСИ показват, че през 2017 година у нас са извършени 12 837 престъпления с общоопасен характер. Освен престъпления по транспорта и съобщенията други, които се класифицират като общоопасни са спрестъпления извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства, против народното здраве и околната среда и други. Тези престъпления представляват 48% от всички наказателни престъпления цялата 2017 година.

Въпреки че годишно се издават осъдителни присъди за близо 10 хиляди престъпления на пътя, изглежда българите продължават да шофират като джигити.

Данни от статистиката на МВР относно пътните инциденти през 2017 година сочат, че у нас са регистрирани 6 846 тежки пътнотранспортни произшествия. При тези катастрофи са загинали 678 души, а 8 630 души са били ранени.
Данните към края на месец юни 2018 година сочат, че за първите шест месец на годината у нас са регистрирани 3 034 тежки катастрофи. Загиналите са 242 души, а ранените – 3 889 души.

Прочетете цялата статия в news.bg

Яни Дончев

Яни Дончев

There are no comments.
View Comments (0) ...
Navigation