user

Uncategorized

Мундус и Гражданите

Posted on .

Мундус и Гражданите

Introduction

Приветстваме с “Добре дошли” Мундус Сървисиз АД в портала на “Гражданите” за мониторинг на фирмени автомобили. Мундус Сървисиз АД е първата компания от сектора на интегрираният фасилити мениджмънт, която разчита на гражданския контрол за поведението на служителите си на пътя.

Всеки път когато тяхна кола е заснета в нарушение и качена в мобилното приложение “Гражданите” “Мундус Сървисиз” АД получава известие на секундата. Освен снимки в портала има и данни за вид, дата, час и локация на нарушението, което вие сте заснели и качили в “Гражданите”. След това служител на фирмата може да влезе и в комуникация с вас за допълнителна информация, или за да изпратят извинение. Данните на качилия снимката остават анонимни.

Защо “Мундус Сървисиз” АД използва услугата за мониторинг на автомобилите? По няколко причини:

  1. Социална отговорност – все повече бизнеси в България разбират колко е важна средата, в която живеем, и че могат да влияят положително.
  2. Превенция за негативен имидж и разграничаване от индивидуални прояви на водачите, които не са според корпоративната политика и култура.
  3. Мониторинг на корпоративните разходи генерирани от лоши водачи – лошите водачи са лоша инвестиция.
  4. Подкрепа за “Гражданите” в подобряване културата на пътя.

Какво казват от “Мундус Сървисиз” АД:

Мундус Сървисиз е най-голямата компания за интегриран фасилити мениджмънт, с флийт над 120 автомобила. Ние сме социално отговорна компания, която се старае да налага нови стандарти включително и подобряването на културата на пътя.

Радваме се, че българска стартираща компания Гражданите е взела присърце тази инициатива и осигурява възможност на мениджърите да извършват допълнителен контрол върху представянето на служителите на компанията на пътя.

Лъчезар Петров, Изпълнителен директор

Факти и цифри за “Мундус Сървисиз” АД

  • Обекти – над 4000 локации
  • Екип – над 2500 служители
  • Обслужвани площи – над 3 милиона кв. м.
  • Национално покритие – 8 регионални офиса
  • Структура на услугите – 85% собствен персонал; 15% подизпълнители

 

Тодор

Тодор

There are no comments.
View Comments (0) ...
Navigation