user

Гражданите

Институциите и обществото

Posted on .

Институциите и обществото

Introduction

Продължаваме с втората част от поредицата, в която ви разказваме защо вярваме, че ние активните граждани задно с бизнес, институции и медии може да подобрим трайно културата на пътя. “Съединението прави силата” – изписано е върху най-важната институция в страната – парламента!

Институциите са стожера на една демокрация. Те изпълняват и следят за спазването на закона. Институциите ги има, за да са в полза на своите граждани, но защо тогава самите граждани имат чувството, че е точно обратното.

След година и шест месеца партниране с институции като Пътна Полиция и Столична Община мога ясно да заявя, че институциите трябва да разберат гражданите, но и гражданите да разберат институциите по-добре. Какво имам предвид?

Веднага давам конкретен пример от район “Младост”. Инспекторите в района получават обаждане, че съседът на г-н Венков (името е измислено) отглежда кокошки, които са шумни, мръсни и могат да донесат зарази.

кокошарник в софия

Това, което по закон може да се направи е инспекторът да отиде на място и да погледне дали кокошарникът отговаря на изисквания, а именно да е на минимум 10 метра от жилищна сграда и дали санитарните условия са спазени, защото кокошарника се намира в частен имот. Оказва се, че всичко е в нормата и тъй като инспекторът е сам за цял един квартал в район “Младост” и отговаря за всякакви сигнали се изнервя, че пак е пратен напразно в жегите, защото гражданинът не се е информирал за нормите, а пък гражданинът казва: “Тези пак нищо не вършат”.

Ето и втори пример: Подаден сигнал за изоставен автомобил от гражданин до номер 112. Сигналът е приет и изпратен до инспектора, отговарящ за района с автомобила. Инспекторът получава няколко листа с хартия и отива да види колата. Оказва се, че колата не отговаря на изискванията за излязъл от употреба автомобил (вижте ги тук) и се изнервя, че е ходил в жегата напразно, защото гражданина не е проверил преди да сигнализира, какви са изискванията, за да се води автомобила излязъл от употреба. Този инспектор нестига, че е ангажирал полицай от местното РПУ и човек от централата на инспектората, защото закона го изисква, за да се стикира този автомобил, а пък сега трябва да изпише няколко страници доклад, за да се приключи случая. Той е бесен и гражданина е недоволен, защото няма никакъв резултат от сигнала му.

Тези проблеми  и неразбирателства се получават поради няколко причини:

  1. Процесите, които се следват не са адекватни на времената, в които живеем
  2. Информация относно кога и как мога да подам сигнал е трудно достъпна и неясна
  3. Непрозрачност на случващото се
  4. Неадекватно законодателство

Горните 4 са големите проблеми, които ние виждаме и които пречат за по-доброто функциониране на институциите и по-добрата им репутация в обществото. Следвайки нашето верую, че стъпка по-стъпка можем да оптимизираме и подобрим процесите в институциите, така че да са в полза както на хората работещи там, така и на гражданите, ще започнем разработването на модул, който да улеснява работата по сигналите изпращани от приложението към институциите.  Този модул:

  1. ще даде по-голяма видимост какво се случва с тези сигнали,
  2. ще улесни работата на хората в институциите като оптимизира процесите
  3. ще послужи за подобряването на комуникацията и разбирането между граждани и институции.
  4. ще предоставя нужната информация на гражданите относно кога  при какви условия може да се подаде даден сигнал

С ваша подкрепа след време ще имаме още по-оптимизиран процес благодарение на напредъка в технологиите и сътрудничеството с институциите, но не забравяйте, че ние активните граждани сме водещите. Ние сме тези, които активно подпомагат подобряването на културата на пътя и обществото като цяло!

There are no comments.
View Comments (0) ...
Navigation